Svinø Strand

Velkommen til Svinø strand grundejerforening.

Historie om området - Svinø Strand:

Tidligere var området en ø, der hørte under baroniet Gavnø. Men i løbet af det 19. århundrede blev øen landfast med det øvrige Sjælland, og fæstebønderne på området overtog selv jorden. Havet omkring stranden er lavt og børnevenligt. Vandet er typisk lidt varmere end ved Østersøen. Desuden er der ikke Vesterhavets farlige understrømme, og det er yderst sjældent, at man i disse områder støder på en brandmand.

I 1968 blev der anlagt en mindre campingplads, der i slutningen af 1970'erne med etableringen af moderne servicebygning var med til at sætte en ny standard for campingpladser i Norden. Imidlertid blev området lukket inde af sommerhuse på syd- og nordsiden, samt ved fredning af markerne mod vestsiden. Pladsen kunne ikke udvide og oplevede de seneste år, til den lukkede i 2007, en nedgang i antallet af campister.

Udstykning:

Området ud lagdes til sommerhusbebyggelse i 1940 og efterfølgende udvidet i flere etaper senest i sommeren 2010 med en ny udstykningen med navnet Soløje Strandvej med plads til 22 huse med udsigt til havet eller fjorden.

Den nye udstykningen har vakt opsigt, da udstykningen ligger inden for den 300 meters strandbeskyttelses- og klitfredningszone. Forbilledet for udstykningen har været Arne Jacobsens boligbyggeri Bella Vista ved Strandvejen, hvor alle lejlighederne har havudsigt, da boligerne ligger forskudt i forhold til hinanden. De samme idéer har været bærende for udstykningen af campingpladsen. De forreste huse vil kunne se vand, men det vil mange af dem, som ligger i anden, tredje og fjerde række også.

Fra luften skulle bebyggelsen ligne den danske blomst soløje, der blomstrer om sommeren.

Svinø Strand grundejer forening har i dag mere end 110 medlemmer fordelt på Svinø Strand

Området:

Ved Svinø Strand ligger stendyssen Månehøj. Denne store markante 5.200 år gamle stendysse blev i samarbejde med Nationalmuseetrestaureret i 2004 og har siden været åben for offentligheden.

Lidt længere væk ligger den gamle flyveskole Avnø og nuværende naturcenter, der er kendt for sit vådområde og fugleliv, der blandt andet omfatter havørne og fiskehejre.

Svinø By er en mindre landsby, der er mest kendt for de hvide kors for faldne engelske og amerikanske piloter fra 2. verdenskrig.

Tæt på Svinø Strand ligger Dybsøhavn, der er et mindre fiskerleje med et par enkelte bådbroer, der sættes op og pilles ned