Bestyrelsen

Al henvendelse skal ske skriftlig.

Formand:

Rune Lindahl-Jacobsen

Sommerhus: Soløje Strandvej 2

Næstformand:

Anne Sofie Bryhni

Sommerhus:

Kommunikation, Hjemmeside og IT:

Henriette Andreassen

Rådgiver / Park og vej:

Per Stokholm

Sølystparken 18A - 2930 Klampenborg
Sommerhus: Vodtoften 10

Kasser:

Tobias Kernen-Jespersen

Sommerhus: Soløje Strandvej 2