Bestyrelsen

Al henvendelse skal ske skriftlig.

Formand:

TOBIAS KERRN-JESPERSEN

Sommerhus: Sandvigbakken 18

Næstformand samt vej og park:

Anne Sofie Bryhni

Sommerhus: Sandvigvej 27

Kommunikation, Hjemmeside og IT:

Henriette Andreassen

Rådgiver:

Per Stokholm

Sølystparken 18A
2930 Klampenborg
Sommerhus: Vodtoften 10

Kasserer:

LENE JØRGENSEN

Sommerhus: Soløje Strandvej 20

Suppleant:

INGELISE NIELSEN

Sommerhus: Sandvigbakken 14

Suppleant:

LISBETH FLECKNER

Sommerhus: Rævehøjvej 24