Ordensregler

Bilag 1 til vedtægter – 2009/2011/2013
Ordensreglement for medlemmer af svinø strands grundejerforening,

For at alle beboere på Svinø Strand kan opnå det fulde udbytte af et ophold med fred, ro og orden er det vigtigt, at alle overholder disse regler.

Det henstilles til at der udvises absolut hensynsfuld kørsel – med stærkt nedsat hastighed på alle interne veje – af hensyn til legende børn – og folk som går ture på vejene.

0

Parkering af egen og gæsters biler må kun finde sted ud for eget areal eller på fællesarealerne langs vejene.

0

Græsslåning må i perioden 15. maj – 15. august kun foretages imellem kl.: 10:00  - 12:00 og 16:00 – 18:00. Samt onsdage kl.: 18:00 - 20:00.

0

Der gælder følgende påbud og forbud:

a) Kørsel på ”grønne stier” er ikke tilladt
b) Hunde skal altid være i snor og der skal samles op efter hunden.

Dette gælder såvel på veje og stier samt på stranden og i vandet.

c) Unødig støj fra knallert, motorcykel samt crossmaskiner.
d) Unødig støj fra motordrevne både eller vandscooter.
e) Støj fra radio- eller tv som kan genere naboerne
f) Fodring af måger (Støjplage).

0

Det er pålagt alle medlemmer at slå grunden inden 20. juni og igen før 20. august af hensyn til spredning af ukrudt. Sker dette ikke, vil grunden uden yderligere varsel blive slået af grundejerforeningen og regningen sendes til ejeren.

0

Det er ikke tilladt permanent at have campingvogn-beboelsesvogn-arbejdsvogn eller telt på grunden – bortset fra en eventuel byggeperiode.

0

Ved kørsel med tunge køretøjer ved en ombygning eller nybygning påhviler det ejeren at retablere vejene for egen regning.

0

Ved udlejning eller udlån af ejendommen er det ejerens ansvar, at lejer er gjort bekendt med dette reglement. Det samme er gældende, hvis man har hjælp til græsslåning. Det er ejerens ansvar, at reglementet overholdes.