Grundejerforeningen

Svinø Strand grundejer forening har i dag mere end 110 medlemmer fordelt på Svinø Strand.

Grundejerforeningen dækker et mindre sommerhusområde og har i dag mere end 110 medlemmer fordelt på Svinø Strand, der dækker Rævehøjvej, Sandvigbakken, Sandvigvej, Soløje Strandvej og Vodtoften.

Området udlagdes til sommerhusbebyggelse i 1940 og efterfølgende udvidet i flere etaper senest i sommeren 2010 med en ny udstykningen med navnet Soløje Strandvej med plads til 22 huse med udsigt til havet eller fjorden.

Der er indlagt Fibia fibernet i området og derfor også mulighed for tilslutning til Fibia i sommerhus området.

Den nye udstykningen har vakt opsigt

Da udstykningen ligger inden for den 300 meters strandbeskyttelses- og klitfredningszone.

Forbilledet for udstykningen har været Arne Jacobsens boligbyggeri Bella Vista ved Strandvejen, hvor alle lejlighederne har havudsigt, da boligerne ligger forskudt i forhold til hinanden.

De samme idéer har været bærende for udstykningen af campingpladsen. De forreste huse vil kunne se vand, men det vil mange af dem, som ligger i anden, tredje og fjerde række også.

Fra luften skulle bebyggelsen ligne den danske blomst soløje, der blomstrer om sommeren.

  • Samtlige grundejere er pligtige medlemmer af Grundejer foreningen.
  • Kontingent til grundejerforeningen kr. 1200, der forfalder til betaling 1. januar.
  • Der indbetales et startbeløb på kr. 2.500 for nye medlemmer på udstykninger efter 1974.
  • Grundejerforeningen har en Facebook gruppe for foreningens medlemmer, til relevante oplysninger, arrangementer og begivenheder.