Fiskeri

Gode fiskepladser på stranden og ved havnen

Der er gode fiksemuligheder på Svinø, både på stranden og nede ved havnen. Pladserne er kendt for sit gode havørredfiskeri fordi der er varierende bundforhold.

Forår, efterår og vinter giver gode muligheder for fangst af havørred og i maj måned hornfisk, ofte i store mængder.

Området omkring pynten er altid lidt ekstra tid værd ikke mindst i hornfiskesæsonen. Waders er en fordel, da man derved kan komme lidt længere ud i vandet, hvor fangsten kan være betydelig større.

For kraftig vestenvind vanskeliggør et effektivt fiskeri mest grundet meget ålegræs.

Der er både stenet bund, blæretang og ålegræs

Stenbunden kan føles irriterende at vade i og gå på langs kysten, men det er ofte en god indikator for, at der er optimale bundforhold for havørreden og dens fødeemner.

Alt fra rullesten til store granit sten giver skjul for tanglopper, rejer og småfisk. Er der bølger, bliver disse fødeemner nemt hvirvlet op i vandsøjlen.

En stenbund kan være god året rundt, men særligt i de kolde måneder med få fødeemner på det dybere vand. Stenbund med god dybde tiltrækker også andre rovfisk som torsk og hornfisk.

 

Fiskeri