Vigtig Info

Svinø strand vigtig information

Referat fra Generalforsamlingen den 30.7.2023 – Svinø Forsamlingshus.

Referat fra Generalforsamlingen den 24.7.2022 – Svinø Forsamlingshus.

Legeplads / legeakitviter – Svinø Strand for børn.

På årets generalforsamlign blev der stillet forslag om legeplads.

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på muligheder og forslag til løsninger og aktiviteter.

Tilmelding til arbejdsgruppen.

Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen den 15.8.21 – Fællesarealet ved Soløje.

Referat fra Generalforsamlingen den 25.7.21 – Svinø forsamlingshus.

Vigtig meddelelse

Hvis der kommer nogle vigtige informationer, kan du altid følge med her på siden.

Af: | Svinø Grundejerforening