Vigtig Info

Svinø strand vigtig information

Generalforsamling søndag den 24.7.22 i Svinø Forsamlingshus

Årets generalforsamling foregår søndag den 24.7.21 i Svinø Forsamlingshus.

Morgenmad kl 9.30 - 10.00
Grundejerforeningen kl 10 - 11
Vandværket kl 11-12
Hjertestarter ved hjerteforrningen, introkursus, kl 12 - 12.30

Legeplads / legeakitviter – Svinø Strand for børn.

På årets generalforsamlign blev der stillet forslag om legeplads.

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på muligheder og forslag til løsninger og aktiviteter.

Tilmelding til arbejdsgruppen.

Referat fra ekstraordinær generalforsamlingen den 15.8.21 – Fællesarealet ved Soløje.

Referat fra Generalforsamlingen den 25.7.21 – Svinø forsamlingshus.

Vigtig meddelelse

Hvis der kommer nogle vigtige informationer, kan du altid følge med her på siden.

Af: | Svinø Grundejerforening