Privatlivspolitik

Ejeroplysninger

Grundejerforeningen Svinø Strand
Svinø, Storstrom
Danmark
Mail: formand@ssgf.dk

Persondataforordningen og it- sikkerhed

Privatlivspolitik for Grundejerforeningen Svinø Strand, som følge af EU`s databeskyttelsesforordning (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018.

Dataansvar

Bestyrelsen har set på, hvordan foreningen lever op til de nævnte regler og konstaterer, at grundejerforeningen ikke registrerer og opbevarer følsomme oplysninger om enkeltpersoner.

Formål

Grundejerforeningens interesse i at behandle dine oplysninger er at varetage medlemshåndteringen, herunder kontingentopkrævning, meddelelser, udsendelse af informationer, hjemmesiden samt øvrige informationer, der er relevante for dit medlemskab.

Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse har vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine oplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Behandling af oplysninger

Der skelnes mellem følsomme og almindelige oplysninger. En rød tråd er, at foreningen ikke opbevarer følsomme oplysninger, men kun almindelige oplysninger. Foreningen registrerer kun oplysninger, der er relevante for foreningens arbejde. Oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige f.eks. ved fraflytning eller udmeldelse af foreningen. I praksis vil det sige, at det sker lige før den årlige generalforsamling i juli måned.

Det drejer sig om medlemsregistre, så foreningen ved, hvem der er medlemmer. Det drejer sig primært om oplysninger, som medlemmet selv har givet.

Følgende oplysninger er registreret

-Personnavn på medlem

-Adresse,

-Mailadresse

-Telefonnummer

-Oplysning vedrørende betaling.

Oplysningerne opbevares hos bestyrelsens formand og eksterne bogholder, og videregives til bestyrelsens øvrige medlemmer, suppleanter og revisor ved behov herfor, samt til andre hvor dette er nødvendigt for foreningens drift.

a.  Data om medlemmernes navne, adresser og andre kontaktdata kan fremgå af referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder fra grundejerforeningen.
b.  Medlemmers telefonnumre og e-mailadresser offentliggøres ikke systematisk for offentligheden af hensyn til at beskytte medlemmer mod uønskede henvendelser.
c.  Persondata af følsom eller rent privat karakter, som måtte komme til bestyrelsens kendskab, omtales ikke i de referater, bestyrelsen offentliggør for medlemmer og andre, og bringes ikke på anden måde til offentlighedens kendskab.

Den dataansvarlige

Den til enhver tid siddende formand for foreningen er den dataansvarlige.

Indsigelse eller klage mod behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har også ret til at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik, således at vi til enhver tid overholder gældende lovgivning. Den senest opdaterede version af den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på www.ssgf.dk

Har du kommentarer eller spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores indsamling eller behandling af persondata, er du altid velkommen til at kontakte os på mail: formand@ssgf.dk