Kajak

Mulighed for at sætte kajak i ved havnen (Dybsøvejen 81-96, 4750 Lundby)

Der er gode muligheder for sejlads til Avnø fjord, Gavnø, Dybsø, Appenæs samt Karrebæk fjord.

Turforslag i området ”Rundt om Knudshoved”
Turen kan f.eks. starte fra Enø ved Karrebæksminde, dog vil det så være en god ide med en overnatning undervejs.

Knudshoved Odde og forlængelsen Knudshoved rækker 15 km ud i Smålandshavet og skiller Avnø Fjord fra resten af Smålandsfarvandet. Den yderste halvdel af odden ligger hen som græsset overdrev.

Man føler sig hensat til en helt anden verden, når man færdes ude på den yderste ende - Knudshoved, hvor havet har bundet små morænebakker sammen med odder, tanger og små vige. Draget er kun landfast ved normal vandstand, da det overskylles ved højvande. Der er løsgående kreaturer, som afgræsser store dele af området.

Det er oplagt at tage en lang endagstur fra Svinø over Avnø til Knudshoved. Eller en todagestur fra Vordingborg eller Enø med overnatning på Avnø (som er den eneste overnatningsplads i området).

Rundt om Knudshoved som en-dag tur med start fra Vordingborg - 48 km.
Fra Vordingborg Nordhavn rundes Oringe og turen fortsætter gennem Masnedsund og under Masnedøbroen ud i Smålandsfarvandet. Det er også muligt at ro rundt om Masnedø og under Storstrømsbroen og ud i Smålandsfarvandet.

Rundt om Knudshoved Odde til Avnø fra Vordingborg - Ca. 35 km.
Fra Vordingborg Nordhavn rundes Oringe og turen fortsætter gennem Masnedsund, under Masnedøbroen ud i Smålandsfarvandet. Det er også muligt at ro rundt om Masnedø og under Storstrømsbroen og derefter ud i Smålandsfarvandet.

Lige efter kabelbåkerne og Oreby Skov begynder Knudshoved Odde. Kysten følges frem til Draget, som er et meget fint pausested. Kajakkerne bæres over Draget og turen fortsætter rundt om Knudshoved.

Tilbage ved Draget bæres kajakkerne atter over Draget og turen fortsætter mod Avnø. Der lægges ind ved shelterpladsen på Avnø for overnatning. Næste dag ros tilbage til Vordingborg (ca. 30 km.).

Tilbage ved Draget fortsættes ad samme rute som under udturen tilbage til Vordingborg.

Langs stranden og Overnatning

Overalt i området er der mange sten langs kysterne, og der er flere lavvandede områder i bunden af fjorden og langs nordsiden af Knudshoved. Ved Draget er der rigtig mange sten på den nordlige side. Hele fjorden nord for Knudshoved Odde er naturbeskyttelsesområde, hvor der skal vises særligt hensyn.

Det er ikke muligt at overnatte på Knudshoved eller Knudshoved Odde, da området er privatejet og fredet. Det er dog muligt at overnatte ved Shelterpladsen på Avnø. Ud for Avnø ligger mange sæler og soler sig ude på de store sten, derfor skal alle kajakroere vise særligt hensyn til sælerne og naturen i området.

Kajak