Det sker

Begivenheder

Sct. Hans på Svinø Strand den 23. Juni 2022

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, der står for at arrangere Sct. Hans på Svinø Strand.

I samarbejde med Grundejerforeningen, har Henning fra Sandvigvej 25 meldt sig til til arbejdsgruppen, det kunne være rart hvis det var 2 til 3 personer mere som også kunne have lyst til at deltage i planlægning, udførelse og oprydning.

Kontakt: Henriette på mail kommunikation@ssgf.dk eller på Facebook for tilmelding til deltagelse i arbejdsgruppen omkring Sct. Hans

Sankt Hans

Sankt Hans bål på stranden 23-6-2021

Bål og hygge med din nabo eller din familie på stranden, vi glæder os til at se jer alle.

  • Sct. Hans Bål arrangeres og tændes på stranden udfor Sandvigvej 25. Tak til Henning Hansen der har lovet at stå for bålet og sangene
  • Grundejerforeningen er vært med et glas vin, en øl eller en vand til arrangementet. Tak til Ebbe Nielsen, der sørger for indkøb og udskænkning

Yderligere oplysninger om arrangementet lægges på grundejerforeningens Facebook side.

Info til beboere der ønsker at fejre Sct. hans den 23. juni

Send ikke dyrene til Bloksbjerg, derfor laver vi ikke bål på stranden før fra den 22. juni.

Sankt Hans