Bestyrelsen

Bestyrelse 2018/2019

Formand:
Martin Jensen
Ægirsvej 28
4873 Væggerløse
- Sommerhus: Sandvigbakken 12
Tlf: 53 37 48 03
Mail: martin@ccnf.dk

Næstformand:
Per Stokholm

Kasserer:
Ebbe Nielsen
Abelsvej 20
4750 Lundby
- Sommerhus: Sandvigbakken 14
Tlf. 40 45 46 65
Mail: ebbeln@gmail.com

Sekretær:
Morten Hansen

Park og vej:
Bent Hedegaard